Historia Matthew Sheparda, jej podłoże i konsekwencje stały się przedmiotem następujących publikacji:

Książki

Judy Shepard, The Meaning of Matthew. My son's murder in Laramie, and a World Transformed, New York, 2009.
(Znaczenie Matthew. Morderstwo mojego syna w Laramie, i Świat Odmieniony)

Autorka szeroko opisuje rodzinę w jakiej wyrósł jej syn, dzieciństwo i młodość Matthew, dramat rodziców dowiadujących się o ataku na ich syna i podróżujących przez pół świata by być z nim w ostatnich chwilach, współpracę z wymiarem sprawiedliwości, pogrzeb, proces morderców, i założenie Fundacji. Zachowuje chronologię i punkt widzenia narratora. Przytoczone są w całości oświadczenia publiczne i przemowy w czasie rozpraw sądowych.

Romaine Patterson with Patrick Hinds, The whole world was watching. Living in the Light of Matthew Shepard, New York 2005.
(Cały świat patrzył. Żyjąc w blasku Matthew Sheparda)

Autorka to przyjaciółka Matthew, organizatorka akcji "Anioły Pokoju" blokującej antygejowskie protesty w czasie rozpraw sądowych. Opisuje swoją drogę rozwoju, opowiada jak będąc lesbijką spotykała się z różnymi reakcjami rodziny i otoczenia społecznego, relacjonuje historię swej przyjaźni z Matthew, swoją rolę w wydarzeniach po jego śmierci, oraz późniejszą pracę na rzecz zapobiegania podobnym tragediom w przyszłości.

Beth Loffreda, Losing Matt Shepard. Life and Politics in the Aftermath of Anti-Gay Murder, New York 2000.
(Strata Matta Sheparda. Życie i polityka wobec następstw antygejowskiego morderstwa)

Autorka, wykładowczyni Uniwersytetu Wyoming, przeprowadziła się do Laramie niedługo przed śmiercią Matthew. Dało jej to mozliwość przyglądania się reakcji ludności Laramie na morderstwo jednocześnie z perspektywy współmieszkańca i przybysza. Opisuje wydarzenia z października 1998 oraz następnego półtora roku, przytaczając wypowiedzi swych licznych rozmówców reprezentujących różne grupy społeczne i punkty widzenia i koncentrując się szczególnie na reakcji polityków i ich postawie względem prawodawstwa przeciwdziałającego dyskryminacji.

Artykuły

Melanie Thernstrom, Crucifiction of Matthew Shepard , Vanity Fair, marzec 1999.
(Ukrzyżowanie Matthew Sheparda)

Dziennikarka oparła swój reportaż na wypowiedziach rodziny i przyjaciół Matthew, oraz rozlicznych mieszkańców Laramie, nakreślając portret psychologiczny zamordowanego i pokazując szeroki wachlarz postaw wobec homoseksualizmu w stanie Wyoming oraz próbując uchwycić fenomen reakcji opinii publicznej Stanów na sprawę Matthew. Ze wspomnień przyjaciół odtwarza ostatnie dni jego normalnego życia. Dość szeroko opisuje też sylwetki i historię życia morderców i ich dziewczyn.

Walt Boulden, A Tribute to Matthew Shepard, w pracy zbiorowej From Hate Crimes to Human Rights, pod redakcją: Mary E. Swigonski, Robin Sakina Mama, Kelly Ward; Binghampton, 2001. (W hołdzie dla Matthew Sheparda. Od Zbrodni Nienawiści do Praw Człowieka)
Autor, mieszkaniec Laramie, znał Matthew od 7 roku jego życia i przyjaźnił się z nim. Z czułością wspomina, jakim Matthew był dobrym człowiekiem.

Filmy i programy dokumentalne

American Justice: Matthew Shepard, Death In The. A&E Television Networks. 2001 (DVD)
(Amerykańska Sprawiedliwość: Matthew Shepard, Śmierć w...)

45 minutowy reportaż o morderstwie, śledztwie i procesie zabójców. Zawiera drastyczne zdjęcia zrobione przez policję podczas śledztwa, nagrania audio z przesłuchań, zapisy wideo z rozpraw sądowych i pogrzebu, wypowiedzi rodzin zamordowanego i morderców. Dowiadujemy się wielu szczegółów z historii życia tych ostatnich.

Journey to a Hate Free Millennium. Stories of compassion and hope, reż. Brent Scarpo, New Light Media, 1999-2010 (DVD)
(Podróż do Tysiąclecia Wolnego od Nienawiści. Opowieści o współczuciu i nadziei)

75 minutowy film dokumentalny analizujący źródła nienawiści i uprzedzeń w społeczeństwie i sposoby wychodzenia z niej. Bazą analizy są historie Matthew Sheparda, Jamesa Byrda Jr. i ofiar z Columbine High School. Materiał zawiera rozmowy z rodzinami i przyjaciółmi ofiar, ich wspomnienia o utraconych bliskich. Wypowiadają się m. in.: Judy i Dennis Shepard, Romaine Patterson, nauczyciele Matthew. Film zawiera zdjęcia Matthew z dzieciństwa oraz nagranie z ceremonii zakończenia szkoły, na których widzimy Matthew odbierającego świadectwo, przytulającego kolegów. Sfilmowane są też przygotowania i przebieg drugiej edycji Angel Action oraz migawki z protestu Phelpsa przed sądem w czasie rozprawy jednego z morderców, oraz wypowiedzi Romaine Patterson, Jima Osborna i ich współpracowników, oraz Phelpsa i jego współwyznawców.

Laramie Inside Out (Laramie wynicowane)

Oprócz filmów dokumentalnych powstały też filmy fabularne oparte na historii życia Matthew i późniejszych wydarzeniach.