pacyfka

I didn't even know you but you could have been my brother
you could have been my lover
you could have been my friend
Could have been anyone to die apart from reason
...
I didn't even know you but
I know your silence well
...
I didn't even know you so I'm feeling pangs of somehow wrong
to martyrdize you, analyze you
with this, a stranger's eulogy
but I'm not blessed with the sight divine
the only story I really know is mine

Arjuna Greist (posłuchaj)

Nawet cię nie znałam ale mógłbyś być mym bratem
mógłbyś być mym kochankiem
być przyjacielem mym
Mógłbyś być każdym z tych ginących bez powodu
...
Nawet cię nie znałam ale
znam dobrze twe milczenie
...
Nawet cię nie znałam więc czuję wyrzuty że jakoś złym jest
robić z ciebie męczennika
analizować cię
w tej tu oto laurce od obcej
ale nie mam daru boskiego wglądu
i jedyna historia jaką znam
to moja własna

Arjuna Greist, przekład: mój

Może historia Matthew, który został zamęczony za to kim był, tak głęboko mną wstrząsnęła, bo był do mnie podobny?

Miał tak samo jak ja 156 cm wzrostu i był tak samo drobny (48 kg, tyle co ja), tak samo jak ja najbardziej ze wszystkiego angażował się w relacje z ludźmi. Przyjaźnił się z kobietami i mężczyznami, a gdy spotykał przyjaciół, energicznie ich przytulał - wspominają to tak: "he would bounce up to me, throw his arms around me in a hug only Matt could give"1 (język polski nie ma sformułowania "dać przytulenie" a ono tak pięknie to oddaje, że czułość jest darem; "obejmował mnie przytuleniem, jakie tylko Matt potrafił dać"). Tak samo jak ja był "trudnym dzieckiem"; żyjący w lęku przed przemocą, depresyjny, miał autodestruktywne inklinacje. Tak samo jak ja pod wieloma względami nie pasował do społeczeństwa, cierpiał z tego powodu, był obiektem agresji, ale próbował to społeczeństwo oswoić, wierzył że może się ono rozwijać ku powszechnej wzajemnej akceptacji i współodczuwaniu. Angażował się w sprawy świata, chciał ten świat zmieniać, czynić lepszym, lepszym dla ludzi.

On kochał chłopców i ja chłopców kocham; ani on ani ja nie wybraliśmy tego; wstyd mi, że moja cywilizacja pozwala mi żyć w spokoju a jego zabiła; bo jakaż między nami różnica???

Pytają mnie: nie jesteś homo, co cię to tak obchodzi?
Nie jestem homo, ale jestem człowiekiem. Matthew był człowiekiem. Dlatego mnie obchodzi.

I can hear your calls from the thousand miles away,
these are not unfamiliar cries,
turn off the TV and cover your eyes,
we are beating innocence until it dies...!
Judgments will not be erased.
Rage will never be replaced
if all we do is stand and watch
and shake out heads and then push it to the back of our minds
until it happens again...!

Jessica Weiser (posłuchaj)

Słyszę twe krzyki spoza tysięcy mil,
to nie jest nieznany płacz;
wyłącz TV i zakryj oczy,
bijemy niewinność, aż umrze...!
Osądy nie będą wymazane.
Wściekłość nigdy nie zniknie
jeśli wszystko co robimy, to stoimy, patrzymy
potrząsamy głowami i spychamy to na margines świadomości
aż to się znowu stanie...!

Jessica Weiser, przekład: mój

Ta strona to jakaś próba, żeby nie tylko stać i patrzeć.

  1. Walt Boulden, A Tribute to Matthew Shepard, w pracy zbiorowej From hate crimes to human rights, s. 8-9.